اکتبر 17, 2017

راه اندازی خط تولید ابزار سازی

باگذشت زمان بسیار کوتاهی از راه اندازی این خط تولید در مقایسه با برند های دیگر تولید کننده هلدرهای ماشینکاری در سطح دنیا ، این شرکت […]